Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 391 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Thư ngỏ 01/03/2015 Đang có hiệu lực
  • Ngày Hội Văn hóa Cơtu-Tây Giang năm 2022
  • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP DỊC VỤ CÔNG QUỐC GIA
  • HƯỚNG DẪN TRA CỨU HỒ SƠ
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ DVC trên điện thoại
  • Hướng dẫn cài đặt Smart Quảng Nam

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com