Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 50 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
140-TB/HU 23/07/2021 Đang có hiệu lực
Dự thảo 19/07/2021 Đang có hiệu lực
Dự thảo 19/07/2021 Đang có hiệu lực
Dự thảo 19/07/2021 Đang có hiệu lực
Dự thảo 18/07/2021 Đang có hiệu lực
Dự thảo 18/07/2021 Đang có hiệu lực
Dự thảo 18/07/2021 Đang có hiệu lực
Chương trình HN 18/07/2021 Đang có hiệu lực
Thảo luận 18/07/2021 Đang có hiệu lực
65-BC/HU 07/07/2021 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com