Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 4620 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1517/QĐ-UBND 28/09/2023 Đang có hiệu lực
1062/UBND-NC 25/09/2023 Đang có hiệu lực
185/KH-UBND 25/09/2023 Đang có hiệu lực
85/TB-UBND 22/09/2023 Đang có hiệu lực
1056/UBND-VX 22/09/2023 Đang có hiệu lực
182/KH-UBND 21/09/2023 Hết hiệu lực
1049/UBND-VX 21/09/2023 Đang có hiệu lực
184/KH-UBND 21/09/2023 Hết hiệu lực
82/TB-UBND 21/09/2023 Hết hiệu lực
181/KH-UBND 21/09/2023 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com