Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 4576 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
16/TB-UBND 03/03/2023 Đang có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tây Giang 22/02/2023 Hết hiệu lực
31/KH-UBND 16/02/2023 Đang có hiệu lực
01/TB-HĐXT 23/12/2022 Đang có hiệu lực
86/TB-UBND 08/09/2022 Hết hiệu lực
85/TB-UBND 05/09/2022 Đang có hiệu lực
75/TB-UBND 15/08/2022 Hết hiệu lực
1128/QĐ-UBND 12/08/2022 Đang có hiệu lực
892/UBND-VX 22/07/2022 Hết hiệu lực
04/TB-HĐXTVCGV 17/06/2022 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com