Số ký hiệu 49/GM-UBND
Trích yếu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác PCCC và CNCH năm 2024 của Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh; sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.
Lĩnh vực Giấy mời HĐND&UBND
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Phan Trường Sơn
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày có hiệu lực 02/04/2024
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác PCCC và CNCH năm 2024 của Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh; sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.
Số ký hiệu: 49/GM-UBND
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/04/2024

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com