Số ký hiệu 86/GM-HĐND
Trích yếu Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của Hội đồng nhân dân giữa huyện Đắk Tô và huyện Tây Giang.
Lĩnh vực Giấy mời HĐND&UBND
Cơ quan ban hành HĐND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày có hiệu lực 02/04/2024
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của Hội đồng nhân dân giữa huyện Đắk Tô và huyện Tây Giang.
Số ký hiệu: 86/GM-HĐND
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/04/2024

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com