Số ký hiệu 30/TB-UBND
Trích yếu Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lĩnh vực Văn bản UBND
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Arất Blúi
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày có hiệu lực 02/04/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu: 30/TB-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/04/2024

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com