Số ký hiệu 88/TB-HĐND
Trích yếu Lịch tiếp công dân năm 2024 của đại biểu HĐND huyện khóa XII của Ông Bhling Mia, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành HĐND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Phùng Thị Dung
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày có hiệu lực 25/01/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Lịch tiếp công dân năm 2024 của đại biểu HĐND huyện khóa XII của Ông Bhling Mia, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 88/TB-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/01/2024

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com