Số ký hiệu 2137/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng: Dự án hỗ trợ phát triển trồng cây Quế trên địa bàn xã Anông thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Văn bản UBND
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Quyết định
Người ký Mạc Như Phương
Ngày ban hành 05/12/2023
Ngày có hiệu lực 05/12/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng: Dự án hỗ trợ phát triển trồng cây Quế trên địa bàn xã Anông thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: 2137/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/12/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com