Số ký hiệu 216/GM-UBND
Trích yếu Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tây Giang
Lĩnh vực Giấy mời HĐND&UBND
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày có hiệu lực 27/11/2023
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Dự họp Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tây Giang
Số ký hiệu: 216/GM-UBND
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/11/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com