Số ký hiệu 81/TB-HĐND
Trích yếu Phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2023
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành HĐND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Cơlâu Nghi
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày có hiệu lực 22/11/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu: 81/TB-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/11/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com