Số ký hiệu 2073/QUBND
Trích yếu Phê duyệt danh sách giáo viên được hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐCP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Học kỳ II năm học 2022 - 2023, năm học 2023 - 2024 và bổ sung năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Quyết định
Người ký Mạc Như Phương
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày có hiệu lực 17/11/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt danh sách giáo viên được hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐCP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Học kỳ II năm học 2022 - 2023, năm học 2023 - 2024 và bổ sung năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022
Số ký hiệu: 2073/QUBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/11/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com