Số ký hiệu 407/BC-UBND
Trích yếu Kết quả triển khai, thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn huyện năm 2023
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Nguyễn Văn lượm
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày có hiệu lực 17/11/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết quả triển khai, thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn huyện năm 2023
Số ký hiệu: 407/BC-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/11/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com