Số ký hiệu 79/TB-HĐND
Trích yếu Kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện ngày 06/11/2023
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành HĐND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 14/11/2023
Ngày có hiệu lực 14/11/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện ngày 06/11/2023
Số ký hiệu: 79/TB-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/11/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com