Số ký hiệu 101/TB-UBND
Trích yếu Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lượm tại buổi làm việc với các Chủ đầu tư về đánh giá công tác đầu tư, giải ngân 10 tháng năm 2023
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Phan Trường Sơn
Ngày ban hành 08/11/2023
Ngày có hiệu lực 08/11/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Lượm tại buổi làm việc với các Chủ đầu tư về đánh giá công tác đầu tư, giải ngân 10 tháng năm 2023
Số ký hiệu: 101/TB-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 08/11/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com