Số ký hiệu 01/TB-TRSHTHVBQPPL
Trích yếu Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn huyện
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Arất Blúi
Ngày ban hành 11/10/2023
Ngày có hiệu lực 11/10/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu: 01/TB-TRSHTHVBQPPL
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 11/10/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com