Số ký hiệu 1037/UBND-TH
Trích yếu V/v chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ cuộc họp
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Công văn
Người ký Nguyễn văn Lượm
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày có hiệu lực 18/09/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
V/v chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ cuộc họp
Số ký hiệu: 1037/UBND-TH
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/09/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com