Số ký hiệu 174/KH-UBND
Trích yếu Triển khai thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Nguyễn Văn Lượm
Ngày ban hành 13/09/2023
Ngày có hiệu lực 13/09/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Triển khai thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Số ký hiệu: 174/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/09/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com