Số ký hiệu 46/TB-BTV
Trích yếu Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan, đơn vị
Loại văn bản Thông báo
Người ký Bríu Thị Nem
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày có hiệu lực 05/09/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Số ký hiệu: 46/TB-BTV
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/09/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com