Số ký hiệu 05/TB-TTKTNN
Trích yếu Về việc tuyển chọn tổ chức đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 (lần 1)
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Chí Toàn
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày có hiệu lực 06/09/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc tuyển chọn tổ chức đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 (lần 1)
Số ký hiệu: 05/TB-TTKTNN
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/09/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com