Số ký hiệu Thông báo kết quả 10 tác phẩm được lựa chọn trong cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Tây Giang
Trích yếu Thông báo kết quả 10 tác phẩm được lựa chọn trong cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Tây Giang
Lĩnh vực Khối VH-XH
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Bhríu Hùng
Ngày ban hành 11/05/2023
Ngày có hiệu lực 11/05/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết quả 10 tác phẩm được lựa chọn trong cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Tây Giang
Số ký hiệu: Thông báo kết quả 10 tác phẩm được lựa chọn trong cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Tây Giang
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 11/05/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com