Số ký hiệu
Trích yếu
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Người ký
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
Trạng thái
Tệp tin đính kèm
Số ký hiệu:
Trạng thái:
Ngày có hiệu lực:

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com