Số ký hiệu 02/TB-HĐ
Trích yếu Đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Văn Phú
Ngày ban hành 29/03/2023
Ngày có hiệu lực 29/03/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Số ký hiệu: 02/TB-HĐ
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/03/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com