Số ký hiệu 00/TB
Trích yếu Thư ngõ về việc thông báo Chương trình miễn phí vé tham quan Khu du lịch Lễ hội mùa Xuân Cổng trời Đông Giang - Ngày 10, 11, 12/3/2023
Lĩnh vực Khối VH-XH
Cơ quan ban hành Cơ quan, đơn vị
Loại văn bản Thông báo
Người ký Lê Aly Vich Chi Na
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày có hiệu lực 09/03/2023
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thư ngõ về việc thông báo Chương trình miễn phí vé tham quan Khu du lịch Lễ hội mùa Xuân Cổng trời Đông Giang - Ngày 10, 11, 12/3/2023
Số ký hiệu: 00/TB
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/03/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com