Số ký hiệu Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tây Giang
Trích yếu Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tây Giang
Lĩnh vực Kế hoạch sử dụng đất
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Arất Blúi
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày có hiệu lực 22/02/2023
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tây Giang
Số ký hiệu: Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tây Giang
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/02/2023

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com