Số ký hiệu 01/TB-HĐXT
Trích yếu Tổ chức phỏng vấn đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Alăng Tối
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày có hiệu lực 23/12/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tổ chức phỏng vấn đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang
Số ký hiệu: 01/TB-HĐXT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/12/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com