Số ký hiệu 151/TB-HĐT
Trích yếu THÔNG BÁO Tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Thông báo
Người ký Trần Văn Tân
Ngày ban hành 02/12/2022
Ngày có hiệu lực 02/12/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
THÔNG BÁO Tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Số ký hiệu: 151/TB-HĐT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/12/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com