Số ký hiệu 7391/KH-UBND
Trích yếu Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Trần Văn Tân
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày có hiệu lực 08/11/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Số ký hiệu: 7391/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 08/11/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com