Số ký hiệu qti test
Trích yếu test
Lĩnh vực Bầu cử
Cơ quan ban hành Huyện ủy Tây Giang
Loại văn bản Văn bản tỉnh Quảng Nam
Người ký
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày có hiệu lực 12/10/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
test
Số ký hiệu: qti test
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 12/10/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com