Số ký hiệu 85/TB-UBND
Trích yếu Về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2022
Lĩnh vực Văn bản UBND
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Văn Lượm
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày có hiệu lực 05/09/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2022
Số ký hiệu: 85/TB-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/09/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com