Số ký hiệu 07/TB-NV
Trích yếu Về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển huyện Tây Giang năm 2022
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan, đơn vị
Loại văn bản Thông báo
Người ký Alăng Tối
Ngày ban hành 08/08/2022
Ngày có hiệu lực 08/08/2022
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển huyện Tây Giang năm 2022
Số ký hiệu: 07/TB-NV
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 08/08/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com