Số ký hiệu 68-GM/HĐTN
Trích yếu Dự hội nghị đối thoại giữa "Hội viên, Thanh niên, Nông dân với lãnh đạo huyện Tây Giang" năm 2022
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành Mặt trận và hội đoàn thể
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Cơlâu Hoài
Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày có hiệu lực 08/06/2022
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Dự hội nghị đối thoại giữa "Hội viên, Thanh niên, Nông dân với lãnh đạo huyện Tây Giang" năm 2022
Số ký hiệu: 68-GM/HĐTN
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 08/06/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com