Số ký hiệu 99/KH-UBND
Trích yếu Về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao huyện Tây Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực Khối VH-XH
Cơ quan ban hành UBND huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Arất Blúi
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày có hiệu lực 02/06/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao huyện Tây Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu: 99/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/06/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com