Số ký hiệu 01/TB-HĐXTVCGV
Trích yếu Thời gian, địa điểm và Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức giáo viên năm 2022
Lĩnh vực Văn bản UBND
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Alăng Tối
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày có hiệu lực 12/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thời gian, địa điểm và Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức giáo viên năm 2022
Số ký hiệu: 01/TB-HĐXTVCGV
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 12/05/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com