Số ký hiệu 58/TTr-UBND
Trích yếu Đề nghị tiếp nhận vào công chức đối với viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý
Lĩnh vực Văn bản UBND
Cơ quan ban hành UBND huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Tờ Trình
Người ký Nguyễn Văn Lượm
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày có hiệu lực 12/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Đề nghị tiếp nhận vào công chức đối với viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập để bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý
Số ký hiệu: 58/TTr-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 12/05/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com