Số ký hiệu 01/QĐ-HĐXTVCGV
Trích yếu Ban hành Quy chế xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập đối với sinh viên cử tuyển huyện Tây Giang năm 2022
Lĩnh vực Văn bản UBND
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Quyết định
Người ký Arất Blúi
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày có hiệu lực 05/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Quy chế xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập đối với sinh viên cử tuyển huyện Tây Giang năm 2022
Số ký hiệu: 01/QĐ-HĐXTVCGV
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 05/05/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com