Số ký hiệu 245/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2022
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Hoàng Linh
Ngày ban hành 23/03/2022
Ngày có hiệu lực 23/03/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2022
Số ký hiệu: 245/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/03/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com