Số ký hiệu 46/KH-UBND
Trích yếu Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2022
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Kế hoạch
Người ký Arất Blúi
Ngày ban hành 23/03/2022
Ngày có hiệu lực 23/03/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Tây Giang năm 2022
Số ký hiệu: 46/KH-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/03/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com