Số ký hiệu 30/TB-UBND
Trích yếu Kết luận của đồng chí Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban trực Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quý I/2022
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 16/03/2022
Ngày có hiệu lực 16/03/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận của đồng chí Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban trực Ban Chỉ đạo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quý I/2022
Số ký hiệu: 30/TB-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/03/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com