Số ký hiệu 24/GM-TTHĐ
Trích yếu Tham dự kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành HĐND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Phùng Thị Dung
Ngày ban hành 22/03/2022
Ngày có hiệu lực 22/03/2022
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tham dự kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 24/GM-TTHĐ
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/03/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com