Số ký hiệu 46/GM-UBND
Trích yếu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp trực tuyến “Hội nghị thống kê toàn quốc” để tổng kết, đánh giá công tác thống kê nhà nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 15/03/2022
Ngày có hiệu lực 15/03/2022
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp trực tuyến “Hội nghị thống kê toàn quốc” để tổng kết, đánh giá công tác thống kê nhà nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.
Số ký hiệu: 46/GM-UBND
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/03/2022

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com