Số ký hiệu 512/BC-UBND
Trích yếu Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 Chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Nguyễn Văn Lượm
Ngày ban hành 18/12/2021
Ngày có hiệu lực 18/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 Chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu: 512/BC-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/12/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com