Số ký hiệu 144/GM-UBND
Trích yếu Họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để quán triệt, đôn đốc thực hiện Phương án số 115/PA-BCĐ ngày 21/8/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và một số nội dung có liên quan
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày có hiệu lực 15/09/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để quán triệt, đôn đốc thực hiện Phương án số 115/PA-BCĐ ngày 21/8/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và một số nội dung có liên quan
Số ký hiệu: 144/GM-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/09/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com