Số ký hiệu 123/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Hồ Văn Tịnh
Ngày ban hành 04/08/2021
Ngày có hiệu lực 04/08/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Dự Hội nghị trực tuyến để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu: 123/GM-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/08/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com