Số ký hiệu 140-TB/HU
Trích yếu Kết luận của đồng chí Bhling Mia,TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn huyện
Lĩnh vực Văn bản Huyện ủy
Cơ quan ban hành Huyện ủy Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Ông Văn Kiêm
Ngày ban hành 23/07/2021
Ngày có hiệu lực 23/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận của đồng chí Bhling Mia,TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu: 140-TB/HU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 23/07/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com