Số ký hiệu 65/TB-UBND
Trích yếu Thông báo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Lĩnh vực Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành UBND Huyện Tây Giang
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Văn Lượm
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày có hiệu lực 22/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu: 65/TB-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/07/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com