Số ký hiệu Dự thảo
Trích yếu Đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tây Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực Hội nghị Huyện ủy lần thứ 5
Cơ quan ban hành Huyện ủy Tây Giang
Loại văn bản Đề án
Người ký UBND huyện
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày có hiệu lực 19/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tây Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu: Dự thảo
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/07/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com