Số ký hiệu Dự thảo
Trích yếu Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện Tây Giang giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực Hội nghị Huyện ủy lần thứ 5
Cơ quan ban hành Huyện ủy Tây Giang
Loại văn bản Đề án
Người ký UBND huyện
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày có hiệu lực 19/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện Tây Giang giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu: Dự thảo
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 19/07/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com