Số ký hiệu Thảo luận
Trích yếu Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 5, khóa XVII
Lĩnh vực Hội nghị Huyện ủy lần thứ 5
Cơ quan ban hành Huyện ủy Tây Giang
Loại văn bản Nội dung gợi ý Thảo luận
Người ký Huyện Ủy
Ngày ban hành 18/07/2021
Ngày có hiệu lực 18/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Một số nội dung gợi ý thảo luận tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 5, khóa XVII
Số ký hiệu: Thảo luận
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/07/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com