Số ký hiệu 65-BC/HU
Trích yếu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn
Lĩnh vực Hội nghị Huyện ủy lần thứ 5
Cơ quan ban hành Huyện ủy Tây Giang
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Zơrâm Buôn
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày có hiệu lực 07/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn
Số ký hiệu: 65-BC/HU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/07/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com