Số ký hiệu Dự thảo
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Lĩnh vực Hội nghị Huyện ủy lần thứ 5
Cơ quan ban hành Huyện ủy Tây Giang
Loại văn bản Chương trình hành động
Người ký Huyện Ủy
Ngày ban hành 18/07/2021
Ngày có hiệu lực 18/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu: Dự thảo
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/07/2021

Văn bản liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com